FIRST LEGO League - Teknikland tar över tävlingen

FIRST LEGO League

FIRST LEGO League är en ämnesövergripande tävling för barn och ungdomar i årskurs 4-9. Tävlingen arrangeras för andra året i rad i Östersund och Teknikland är med som arrangör.

Vad innebär tävlingen?

Tävlingen består till huvudsak av tre olika delar; forskning, marknadsföring och teknik. Forskningsdelen innebär att laget ska forska om en naturkatastrof och sedan presentera sitt resultat för en grupp forskningsdomare. Presentationen ska vara fem minuter lång och innehålla ett förslag på hur du kan undvika en naturkatastrof eller minska effekterna av katastrofen. Marknadsföringsdelen handlar om att visa upp sitt projekt, det kan vara genom att göra en affisch, hålla ett föredrag, kontakta media med mera. På själva tävlingsdagen har varje lag en monter där de ska beskriva sitt projekt och hur de har marknadsfört sig. Teknikdelen går ut på att varje lag ska bygga och programmera en LEGO-robot så att den ska klara av olika uppdrag på en tävlingsbana.

Vilka kan delta?

Barn och ungdomar i årskurs 4-9 (10-16 år) samt en eller två lagledare över 18 år. I den lokala tävlingen i Östersund kan ett lag bestå av hur många deltagare som helst.

Vad kostar det att ställa upp?

Anmälningsavgiften till tävlingen är 2500 kronor, att köpa en träningsbana kostar 1100 kronor. Träningsbanan behövs för att lagen ska kunna förbereda sig inför tävlingen. Efter tävlingen får alla deltagande lag tillbaka 500 kronor. Tanken är också att lagen ska skaffa lagsponsorer så att det inte kostar skolan någonting.

Besök: www.teknikland.se

Mer information:

http://www.technichus.net

http://se.hjernekraft.org

En mer utförlig handbok med kopplingar till läroplanen:

http://se.hjernekraft.org

Kontakt:
Nina Lagerstedt
Operativ ansvarig FIRST LEGO League Östersund
Telefon: +4663-140550
E-post: nina.lagerstedt@jamtli.com