Klintabergin linnake

Klintabergin linnake

Hotagen/Jämtland

Klintabergin linnake Jämtlannin Hotagenissa on rakennettu vuosina 1943–1944. Linnakkeeseen sijoitettujen joukko-osastojen tehtävänä oli pysäyttää saksalaisten mahdollinen Norjasta käsin tapahtuva maahanhyökkäys.

Linnakkeen sijaintipaikka on puolustusnäkökulmasta katsottuna huolella valittu. Valsjön-järven ja linnakkeen välistä kapeaa maakaistaletta pitkin mutkitteleva tie 340 saatiin tarvittaessa nopeasti miinoitetuksi.

Linnake koostuu kahdesta suuresta kallioväestösuojasta ja paristakymmenestä pienemmästä suojasta. Linnakkeen eri osien välillä kulkee lisäksi yhdyskäytäviä.

Klintabergin linnake oli Ruotsin puolustusvoimien käytössä aina 1980-luvulle saakka.

Talven 2010/2011 aikana moniin linnakkeen suojista valmistellaan kesänäyttelyitä, joiden tarkoituksena on esitellä linnakkeen sodanaikaista elämää eri näkökulmista. Näyttelyt toteutetaan yhteydessä Jamtlin (Jämtlannin lääninmuseon) kanssa.

Klintaberg tiivistää yhteistyötään Austråttin linnakkeen kanssa, jonka jugoslavialaiset sotavangit rakensivat Norjaan Trondheiminvuonon suulle.

Opastettuja kierroksia
Opastettuja kierroksia järjestetään heinäkuussa lauantaisin ja sunnuntaisin kello 13. Ryhmät voivat saada opastusta myös muina päivinä ja kellonaikoina.


Opastettu kierros Klintabergin linnakkeessa

bild : Klintabergin linnake